AMIT TUDNI KELL A VIZSGASORRÓL

A cégünknél kapható berendezések műszaki paraméterei mindenben megfelelnek a Magyarországon járművizsgáztatáshoz használható berendezésekre vonatkozó jogszabályokban és szabványokban meghatározott előírásoknak, így azok alkalmazhatók vizsgasori berendezésekként is

Természetesen a vizsgasor összeállításához kiválasztott berendezéseknek meg kell felelnie a vizsgáztatandó járművek megfelelő paramétereinek is, különös tekintettel a járművek megengedett tengelyterheléseire és méreteire.

vizsgasor

Ennek megfelelően a 3,5 tonna megengedett össztömegű járművek (M1, N1 kategória) esetében javasoljuk legalább 2.000 kg megengedett tengelyterhelésű berendezések használatát. A vizsgálócsarnok ajánlott belmagassága akna használata esetében minimálisan 3,5 méter, emelőn történő alsó átvizsgálás esetében minimálisan 4,5 méter.
A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek vizsgálatára szolgáló berendezések telepíthetők olyan csarnokban is, ahol az áthajtás nem biztosított, de a teljes járművizsgálat zárt térben elvégezhető.


 

  • A 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek vizsgálatára szolgáló berendezések esetében a javasolt megengedett tengelyterhelés 10 tonna. A járművek alsó vizsgálatához akna javasolt, ekkor a csarnok szükséges belmagassága minimálisan 5 méter. Az ilyen járművek vizsgálatára szolgáló berendezések csak olyan csarnokban telepíthetők, ahol a jármű, illetve a járműszerelvény áthajtása biztosítható.

 

  • A jogszabályban megengedett tengelyterhelést és szélességi méretet meghaladó, csak útvonalengedéllyel közlekedtethető járművek (pl. nagy emelőképességű autódaruk) vizsgálatára léteznek speciálisan ilyen célokra kifejlesztett berendezések is, amelyek egyéni igényeknek megfelelő beszerzését is vállaljuk, de természetesen ezek átfutási ideje a szokásosnál hosszabb, mert ezek gyártásának előkészítését és gyártását csak a megrendelés beérkezése után kezdik meg.
  • A hatósági műszaki vizsgáztatás során ezeknek a berendezéseknek a mérési eredményeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság által üzemeltetett „Közúti Közlekedési Információs Rendszer”-nek (KÖKIR) kell továbbítania. Erre a célra szolgál a cégünk által kifejlesztett SZT-COM program, amelynek ismertetése a „Kommunikációs szoftver” című pontban található.

 

  • Az egyes feladatok előírás szerinti végrehajtásához elengedhetetlen a vizsgasori berendezések csatlakoztatásához szükséges belső hálózat (ajánlott strukturált hálózat legalább 100 Mbit/sec sávszélességgel) kiépítése legalább két csarnoki csatlakozási ponttal (fék- és lengéscsillapító vizsgáló, valamint emisszió-mérő berendezés), amelyen keresztül az adatcsere történik.

A berendezések telepítési helyeinek kialakítási rajzait – amelyek tartalmazzák a szükséges energiaigényt és azok rendelkezésre állási helyeinek megjelölését is – a berendezések megrendelésekor bocsájtjuk Megrendelőink rendelkezésére, hogy azok megfelelően elkészíthetők legyenek.

 

tovább a vizsgasori berendezésekhez …